Privacybeleid

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Tara Tea. Tara Tea erkent de rechten van de gebruiker onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving.

Veiligheid

Tara Tea doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruiker te beschermen. Tara Tea gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Data

Tara Tea gebruikt de informatie van de gebruiker om een betere dienstverlening te kunnen bieden, om sporadisch promotionele e-mails te versturen en om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Tara Tea geeft Google geen toestemming om via Tara Tea verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Links

Op de website van Tara Tea kunnen links vermeld staan die het de gebruiker makkelijk maken om andere websites te bezoeken. Tara Tea heeft geen verdere controle over deze websites, wanneer de gebruiker gebruik maakt van deze links en de website van Tara Tea verlaat. Tara Tea kan daarom niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bescherming van de privacy of andere informatie van de gebruiker bij het gebruiken van deze websites. Deze websites worden ook niet opgenomen in dit privacybeleid. Wees altijd voorzichtig en bekijk het privacybeleid van de website in kwestie.

Persoonlijke gegevens

De gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van haar / zijn persoonsgegevens, om Tara Tea te verzoeken haar / zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

De gebruiker heeft het recht om Tara Tea te vragen om de verwerking van haar / zijn persoonsgegevens te beperken en om zich te verzetten tegen de verwerking van haar / zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29/12/2020